โพสต์

#ข่าวงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ (แชร์บอกต่อ) ขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลอุดรธานีี และยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา ร่วมสวดสาธยายบันลือธรรม ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (๑.) วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี และทอดผ้าป่า (วันที่เสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. (๒.) พิธีอัญเชิญพระปทุมมุตตระประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรม (วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๒.๐๐ น.( ๓.) บวชเนกขัมมะระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนิโรธพิมพาราม บ้านจำปา - โนนสะอาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดต่อสอบถาม ๐๘๘-๕๖๕๒๓๒๔ , ๐๙๓-๖๓๒๙๙๕๑ , ๐๘๒-๘๖๔๙๙๘๒

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

"บุคลากร" เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ชารีจิตรการบัญชีและบริการ จำกัด ได้จัดโครงการ
พาพนักงานของบริษัท มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา...
16-18 กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1/2561)
ณ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานสังฆกิจ 088-5692049
Email : WatnaluangMCN@gmail.com

ดูเพิ่มเติม
วิดีโอ
ขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลอุดรธานีี
292
34
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ จิตตั้งมั่น(จิตมีสมาธิ)
158
18
รูปภาพ
โพสต์

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม

กำหนดการ 10 - 17 มีนาคม 2561
ณ วัดนิโรธพิมพาราม ต.หนองนาคำ-โนนสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม

อัญเชิญพระปทุมมุตตระ...
ขึ้นประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรม

และงานวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี

ดูเพิ่มเติม
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลอุดรธานีี และยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา ร่วมสวดสาธยายบันลือธรรม ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (๑.)วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี และทอดผ้าป่า (วันที่เสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. (๒.) พิธีอัญเชิญพระปทุมมุตตระประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรม (วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๒.๐๐ น.( ๓.) บวชเนกขัมมะระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนิโรธพิมพาราม บ้านจำปา - โนนสะอาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดต่อสอบถาม ๐๘๘-๕๖๕๒๓๒๔ , ๐๙๓-๖๓๒๙๙๕๑ , ๐๘๒-๘๖๔๙๙๘๒

ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 3K ครั้ง

ระวัง ตั้งใจ รู้ไว หลุดพ้น
รู้ทุกข์ให้มันชัด
ให้แจ่มแจ้งในอวิชชา
ทำพระนิพพานให้แจ้ง
ยังมรรคของตนให้เกิดขึ้น

ขอเรียนเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลอุดรธานีี และยกเสาเอกศาลาพุทธศาสดา ร่วมสวดสาธยายบันลือธรรม ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (๑.)วางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี และทอดผ้าป่า (วันที่เสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. (๒.) พิธีอัญเชิญพระปทุมมุตตระประดิษฐานบนหลังคาโบสถ์ศาลาบันลือธรรม (วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๒.๐๐ น.( ๓.) บวชเนกขัมมะระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนิโรธพิมพาราม บ้านจำปา - โนนสะอาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ติดต่อสอบถาม ๐๘๘-๕๖๕๒๓๒๔ , ๐๙๓-๖๓๒๙๙๕๑ , ๐๘๒-๘๖๔๙๙๘๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม
ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 932 ครั้ง
รับชม 932 ครั้ง

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม
ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 1.2K ครั้ง

เทปบันทึก ธรรมเมตตา โดยหลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร
เป้าหมายแห่งการนำสัมมาปฏิบัติ
โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรม บุญคุณแห่งธรรมอมตะ
ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2560 https://youtu.be/PILYPzEa_g8
ยอดชีวิต ตัดกระแส ออกไปได้จาก อกุศลราศี...
ยอดชีวิต ทวนกระแส ออกไปได้จาก อาสวะ
ยอดชีวิต ข้ามกระแส ออกไปได้จาก อุปาทาน
ยอดชีวิต หลุดกระแส ออกไปได้จาก อนุสัย
ยอดชีวิต พ้นกระแส ออกไปได้จาก นิวรณ์ ..

เปิดเส้นทางอริยวงศ์ ให้ชัดเจน อลัชชีเกิดขึ้นเยอะ
หงายเส้นทางอริยสงฆ์ ให้ชัดเจน เดียรถีเกิดขึ้นเยอะ
จุดไฟเส้นทางอริยบุคคล ให้ชัดเจน ปริพาชกเกิดขึ้นเยอะ
บอกเส้นทางอริยสาวก ให้ชัดเจน ครูทั้งหกเกิดขึ้นเยอะ ...

ดูเพิ่มเติม
ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 6.9K ครั้ง

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม

การออกธุดงธ์เผยแผ่พุทธธรรมของคณะสงฆ์วัดนาหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) โดยมีพระราชสิทธาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ได้จัดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฎิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตร และปฏิบัติในทางขัดเกลา ให้มีศีลาจารวัตรอันงดงามเกิดขึ้น พร้อมสร้างความอดทนแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังหน่วยงานชุมชนต่าง ๆ และยังได้จัดทำโครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม วัด (จุด) ...ละ ๒ รุ่น ตามวัดสาขาของวัดนาหลวงและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ มี ๐๑.วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม จ.ลพบุรี ๒.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๓.วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต ๔.ทีพักสงฆ์สวนอาสน์อุทิยาน จ.สุราษฏร์ธานี ๕.วัดราชบูรณะ จ.ชุมพร ๖.วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ๗.ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิพย์อุดมรัตน์ จ.ประจวบศีรีขันธ์ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ .. สำนักงานสังฆกิจวัดนาหลวง 088-5692049 , 086-3866327 กองงานเลขาพระธุดงธ์ 096-0193549

ดูเพิ่มเติม