โพสต์

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงได้อานิสงส์แห่งความดี
อันเราทั้งหลายผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในครั้งนี้
ได้เกิดขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ และขอกราบขอบพระคุณพระเดชคุณและคณะสงฆ์ ทั้งแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ที่ได้ร่วมสนับสนุน และอนุโมทนาในโอกาสนี้ด้วยความเคารพ รับชมทางยูทูปได้ที่https://youtu.be/YGUhtns_nJU

ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 7.3 พัน ครั้ง
วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 259 ภาพจากเมื่อ 18 พฤษภาคม ลงในอัลบั้ม: ประมวลภาพกิจกรรม สูตรหลัก พชน.รุ่นที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติธรรม
สูตรหลัก พชน.รุ่นที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๖๑)
วันที่ ๓ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) จ.อุดรธานี

วิดีโอ
วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561)
181
26
ถ่ายทอดสดจากศาลาพุทธาวาส วัดนาหลวง
378
100
ถ่ายทอดสดจากศาลาพุทธาวาส วัดนาหลวง
316
109
รูปภาพ
โพสต์

๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการอบรมคุณธรรม "ค่ายธรรมบุตร"
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวนนักเรียน ๔๓๖ คน คณะอาจารย์ ๒๕ ท่าน ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

กำหนดการอบรมโครงการบุญคุณแห่งธรรมอมตะ รับน้องใหม่ธรรมทายาท ผู้รักศาสนาในวันวิสาขมาส ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โพธิ์ตถาคต (ปลูก ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พระคุณเจ้า ๔ รูป และคณะแม่ชี ๑๕ ท่าน
ได้ร่วมกันปลูกต้นโพธิ์อีกจำนวน ๑๙ ต้น .....
โพธิธรรม โพธิ์ทอง โพธิ์ชัยศรี
โพธิสัตว์ โพธิ์ตรัสรู้ โพธิ์สู้มาร
โพธิญาณ โพธิ์นิพพาน โพธิ์ปาฏิหารย์
โพธิ์วิโมกข์ โพธิ์โชคไพศาล โพธิวิมลจิต
โพธิ์ปิดอบาย โพธิ์อภิญญา โพธิศาสนา
โพธิ์โลกุตตรา โพธิภาวนา โพธิ์ดับอวิชชา
โพธิ์สิ้นทุกขา ...

ดูเพิ่มเติม

25-30 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ
บุญคุณแห่งธรรมอมตะ ครั้งที่ 2 ปี 2561
รับธรรมทายาทผู้รักศาสนาในวันวิสาขมาส
ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)...
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ดูเพิ่มเติม
ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 1.1 พัน ครั้ง

ถ่ายทอดสดจากศาลาพุทธาวาส วัดนาหลวง บ้านนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ประจำสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 2.8 พัน ครั้ง

ถ่ายทอดสดจากศาลาพุทธาวาส วัดนาหลวง บ้านนาหลวง ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ประจำสัปดาห์ที่สองของทุกเดือน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 2.5 พัน ครั้ง

10 - 14 พฤษภาคม 2561
ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จำนวน 305 คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน โดยการฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียน เยาวชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

25-30 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ
บุญคุณแห่งธรรมอมตะ ครั้งที่ 2 ปี 2561
รับธรรมทายาทผู้รักศาสนาในวันวิสาขมาส
ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)...
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ดูเพิ่มเติม
Dong Dokmaidin ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 19 ภาพ — กับ บัวไข โสวัตร และคนอื่นๆ อีก 6 คน

เพื่อนๆ ร่วมอนุโมทนาสาธุ ในบุญกุศลที่ท่าน ร่วมปัจจัย ขนม อาหาร ร่วมทำบุญมา ถวายพระคุณเจ้า แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรมโครงการ พชน. ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรฯ เป็นวันที่ 2 จัดอีกครับ เพื่อนๆ อนุโมทนาสาธุพร้อมกันครับ

พิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อย
เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ
(๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล)
บริเวณพุทธมณฑลอุดรธานี
บ้านจำปา-โนนสะอาด...
ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ดูเพิ่มเติม

วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)'s broadcast

ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการเล่นวิดีโอนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
ปิด
รับชม 2,246 ครั้ง
รับชม 2.2 พัน ครั้ง
วัดนิโรธพิมพาราม - สาขาวัดนาหลวง ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 8 ภาพ

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อย เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ. วัดนิโรธพิมพาราม บ้านจำปา ...ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เวลา 12:00 น.
--------------------------------------------
#กำหนดการ
----------------------------------------------
พิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อย เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี

08.00 น.
- พระคุณเจ้าสามเณร ออกรับบิณฑบาต
10.00 น.
- ถวายภัตตาหารเพล แด่พระคุณเจ้า
11.00 น.
- พระภิกษุ สามเณร และทุกท่าน พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี สถานที่ประสูติ
11.30 น.
- ประธานฝ่ายฆราวาส เข้าสู่มณฑลพิธี
- ประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าสู่มณฑลพิธี
- ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
12.00 น.
- พิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้าน้อย
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
- ถวายไทยธรรม แด่พระสงฆ์
- รับพร เสร็จพิธี
- เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารที่ห้องรับรอง
--------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญ.. แกนนำ และจิตอาสา ของโครงการบุญคุณแห่งธรรมอมตะ รับธรรมทายาทผู้รักศาสนา ในวันวิสาขมาส ของปี 2560 # มาเข้าร่วมประชุม และรับฟังนโยบายและแผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน วันวิสาขมาสของปีนี้ ที่กุฏิพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในวันที่24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:00 น. # และขอเชิญชวนท่านที่สนใจ สมัครมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ 26 - 30 พฤษภาคม 2561 # สนใจติดต่อที่ ..
เจ้าหน้าที่ธุรการ 095-401-1458 สังฆกิจ 088-569-2049